Química

1
Recepció d’ingredients
2
Tecnologia de transport
3
Dosificació i pesatge d’ingredients
4
Manipulació
5
Packaging
6
Control i automatització industrial

Control de processos pel sector de la química

Recepció d’ingredients

Sitges d'acer inoxidable, PP, Polièster
Descarregadors de Big Bags
Buida sacs

Tecnologia del transport

Caragol infinitat
Cintes
Transport pneumàtic
Transport per disc

Dosificació i pesatge d’ingredients

Dosificador monoproducte.
Dosificador multiproducte.
Dosificador mòbil per sòlids.
Dosificador mòbil per líquids.
Microdosificador PRO.
Microdosificador LITE.

imagen MCR productos del proceso de química

Manipulació

Reactors.
Mesclado.
Tamisat.

Packaging

Envasadores
Ensacadores
Encaixadores
Omplidores
- OL-5
- EPD-1

Control i automatització industrial

Control de qualitat
- IA
- Data analytics
Control de producció
Gestió del OEE (eficiència)
Traçabilitat
- MEM/MES
Software SCADA
Gestió i config. De xarxes de comunicació
IIOT (Industrial Internet Of Things)

Productes destacats

Sistema portàtil d’envasat

EDP-1

L’EDP-1 és la millor solució per a envasar amb precisió i gran eficiència qualsevol líquid independentment de la viscositat d’aquest. Ha estat dissenyat com a punt intermedi entre un dosatge totalment manual i una automàtica.

Semi-automàtic / Automàtic

OL-5

Omplidora capaç d’omplir al mateix temps, lots de 5 envasos. Estalviant en temps de producció i optimitzant costos. Podem instal·lar-ho en la teva línia de producció.