Sistemes de Visió Artificial per al Control de Qualitat

La tecnologia de visió artificial és una modalitat d’Intel·ligència artificial (IA) que detecta, processa i projecta imatges del món real en l’ordinador. Aquesta tecnologia ens permet detectar objectes donant inputs de les característiques de l’objecte i així començar una recerca d’aquests amb aquestes característiques.

Les propietats més destacables de la visió artificial

Control en temps real

Examinar en temps real un a un els productes que es fabriquen sense necessitat de reduir la velocitat de les línies.

Contactless control

Evitar el contacte físic amb el producte durant la verificació.

Control de qualitat

Garantir que tots els productes estan dins dels marges de qualitat admissibles.

Exclusió de productes

Apartar de la línia un producte defectuós.

Millor servei

Evitar queixes i devolucions dels clients.

Estalvi de costos

Optimitzar l'aportació en recursos humans.

Productes destacats

Des de MCR hem desenvolupat dos sistemes diferents amb tecnologia d’intel·ligència artificial i que al costat del programari propietat de MCR gestiona i traçabilitat les peces. Aquests equips es poden personalitzar segons les necessitats del client oferint també opcions d’accessoris per a rebutjar i agrupar per a envasar.

Control de qualitat

Per làser 3D

L’equip SIQ-C realitza el control de qualitat en una línia de producció mitjançant visió artificial per làser, executant un escaneig 3D i així, detectant i comptant les peces bones i dolentes.

Visió artificial

Por análisis de imagen

L’equip COPIV-1 realitza el control de qualitat en una línia de producció mitjançant visió artificial per una càmera que fotografia periòdicament i envia les imatges a un ordinador que, amb el software propietat de MCR, les processa, detectant i comptant les peces bones i dolentes.

Pel control de qualitat i l'inspecció de peces a alta velocitat

Visió artificial

En MCR som especialistes en sistemes de visió artificial per al control de qualitat i la inspecció de peces. Per això dissenyem sistemes mitjançant el reconeixement de patrons i formes, detecció de defectes i anàlisis del color. Realitzem la integració completa de sistemes de visió en aplicacions a mesura a tots els nivells (elèctric, mecànic, programació, software a mesura, etc). Amb el nostre coneixement en la incorporació de la visió artificial, l’ajudarem a incrementar la productivitat del seu negoci, optimitzar els recursos de les seves instal·lacions, reduir els costos de fabricació, evitar l’error humà i augmentar la qualitat final del seu producte.

Per l'increment i optimització de la productivitat

Intel·ligència artificial

Des de MCR hem desenvolupat dos sistemes diferents amb tecnologia d’intel·ligència artificial i que al costat del software propietat de MCR controla la traçabilitat de les peces.

  • Per làser: L’equip SIQ-C realitza el control de qualitat en una línia de producció mitjançant visió artificial per làser, executant un escombratge 3D i així, detectant i comptant les peces bones i dolentes.
  • Per fotografia: L’equip Fastness (sistema patentat) per a laboratori realitza el control de qualitat en una tela de roba.